บริการและผลิตภัณฑ์

ผู้ชม
วันนี้ 56
เมื่อวาน 62
ทั้งหมด 99,752
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 63
เมื่อวาน 66
ทั้งหมด 151,933
ปัญหาการนอนหลับ ในทัศนะแพทย์แผนจีน

คนทั่วไปไม่เข้าใจความสำคัญของการนอนหลับ มองว่าการนอนหลับเป็นเรื่องปกติ ง่วงเมื่อไหร่ก็นอน ช่วงไหนมีงานมาก ใกล้สอบ งานเร่ง ต้องอดนอนทำงานให้เสร็จ ค่อยไปนอนชดเชยภายหลัง ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อน

          แต่การนอนหลับจะกลายเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเกิดนอนหลับยากขึ้นมา อยากจะหลับก็ไม่หลับ ต้องอาศัยยานอนหลับ จนขาดยาไม่ได้ บางครั้งได้ยานอนหลับ หลับไปได้ทั้งคืน พอตื่นนอน รู้สึกไม่ค่อยสดชื่น ไม่มีชีวิตชีวา เซื่องซึม รบกวนการทำงาน ครั้นจะหยุดยานอนหลับ ก็กลัวจะนอนไม่หลับ

          บางคนมีปัญหาอยากจะนอนหลับตลอดเวลา เรียกว่าเผลอนั่งที่ไหน พอหันกลับมาอีกทีหลับไปเสียแล้ว ระหว่างขับรถพอรถติดไฟแดง มักจะเผลอหลับไป ตกใจตื่นอีกทีเมื่อมีรถที่ตามมาข้างหลังบีบแตรไล่ ทำให้ไม่กล้าขับรถ ทั้งปัญหานอนไม่หลับกับปัญหาง่วงหลับตลอดเวลา เป็นปัญหาใหญ่ที่รบกวนการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข รวมถึงมีผลร้ายต่อสุขภาพอย่างมาก

    

ทำไมจึงต้องนอนหลับ

          การแพทย์แผนจีนมองการนอนหลับอย่างไร

          เนื่องจากร่างกายของคนเรามีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยการขับเคลื่อนของพลังลมปราณ (ชี่) การเคลื่อนไหวภายนอกขณะตื่นนอนอยู่  เป็นการแสดงออกของพลังลมปราณที่อยู่รอบนอกที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกัน ปัจจัยก่อโรคที่กระทำจากภายนอก เรียกพลังปกป้องนี้ว่า พลังเว่ยชี่

          พลังเว่ยชี่  คือพลังหยางที่อยู่ภายนอก จะเคลื่อนไหวในช่วงกลางวันและช่วงตื่นนอน เมื่อตกกลางคืนพลังเว่ยชี่จะเคลื่อนที่กลับสู่ภายในร่างกาย เข้าสู่เส้นลมปราณยิน คือเข้าสู่อวัยวะภายในเป็นหยิงชี่  ถ้าพลังเว่ยชี่กลับสู่ภายในมากที่สุด ร่างกายก็จะหลับสนิท มากที่สุด ถ้าเมื่อใดพลังเว่ยชี่ออกจากเส้นลมปราณยิน คนก็จะตื่นนอนหรือหลับไม่สนิท

          การนอนหลับจึงถูกกำหนดจากความเปลี่ยนแปลงของความมืดสว่างของกลางวัน กลางคืน ที่กำหนดภาวะพลังเว่ยชี่ออกสู่ภายนอกหรือเข้าสู่ภายในร่างกาย การนอนหลับที่ละเมิดกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นนี้นานๆ จะทำให้สมดุลของการเคลื่อนไหวของเว่ยชี่ผิดเพี้ยน และรบกวนการนอนหลับที่ดีในระยะยาว

          คนที่กลางวันมีชีวิตชีวา กลางคืนง่วงนอนจึงเป็นภาวะปกติ

          คนสูงอายุ เลือดและพลังพร่อง กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ทางเดินลมปราณของชี่ แห้ง ตีบตัน พลังหยวนชี่ไม่พอ (การเก็บสำรองพลังที่ไตน้อยลง) กลางวันจึงไม่มีพลัง ขาดชีวิตชีวา อยากจะนอนหลับ แต่พอตกกลางคืนพลังและสารจิงกลับไม่พอ (กลางวันไม่เก็บรับพลังหยาง ก็ไม่สามารถสร้างสารจิงได้พอเพียง บวกกับภาวะเสื่อมถอยของไต) ทำให้คนอายุมาก มีปัญหาการนอนหลับที่กลับกันกับธรรมชาติ นอกจากจะสะท้อนภาวะสุขภาพที่ไม่ดีแล้ว ยังเป็นวงจรการนอนหลับที่ไม่เป็นผลดีกับร่างกายปัญหาการนอนไม่หลับเกิดจากอะไร

          กล่าวโดยภาพรวม สามารถจำแนกเป็นหลายสาเหตุ

          ๑. ภาวะหัวใจและไตไม่ประสาน 

          เนื่องจากภาวะสังคม อาชีพ การงาน วิถีชีวิตเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียสมดุลแบบนี้ จึงเป็นการนอนหลับที่พบบ่อย เวลากลางคืนอยากจะหลับก็ไม่หลับ ดังนั้นเวลาทำงานตอนเช้าจะรู้สึกอ่อนล้า ไม่มีชีวิตชีวา

          ไตควบคุมน้ำ ต้องสามารถให้น้ำ (ความเย็น) ไปหัวใจ เพื่อไม่ให้ไฟของหัวใจมากเกินไป ในขณะเดียวกัน หัวใจกำเนิดไฟต้องมีความร้อนมากพอมาควบคุมไต หรือน้ำไม่ให้มากเกินไป

          การนอนดึกและการนอนไม่หลับนานๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้เกิดภาวะที่ยินของไตน้อยลง ทำให้ความร้อนหรือไฟของหัวใจมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงจื่อสื่อคือ ๒๓.๐๐-๐๑.๐๐ น. ที่คนควรจะเข้านอน เพื่อสะสมพลังหยางและเก็บสะสมยินไปพร้อมๆ กัน

          การรักษาภาวะนอนไม่หลับแบบนี้ เป็นเรื่องที่ยากและสลับซับซ้อนในปัจจุบัน เพราะเป็นปัญหาความเสียสมดุลเรื้อรังและเรื่องของวิถีชีวิต อาชีพการงานและภาวะทางสังคมที่เกี่ยวโยงกัน

         ๒. ภาวะเลือดหัวใจพร่อง

         คนที่มีภาวะเลือดพร่อง ร่วมด้วยภาวะเลือดจาง ก็เป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับได้ เพราะการนอนหลับก็ต้องอาศัยเลือดและพลังที่เพียงพอไปเลี้ยงสมอง

         การสร้างเลือดในศาสตร์แพทย์แผนจีน เกี่ยวข้องกับอวัยวะม้ามและกระเพาะอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยและดูดซึมอาหาร การทำงานที่มีประสิทธิภาพของม้ามและกระเพาะอาหาร รวมทั้งการกินอาหารถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกาย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

         ภาวะการทำงานใช้ความคิดมากเกินควร กลับจากที่ทำงาน ยังต้องมีปัญหามาขบคิดต่อที่บ้าน ความเครียดแรงกดดันจากการแข่งขันในทางการเรียน การงาน เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้สูญเสียพลังจากการคิดอย่างต่อเนื่องโดยไม่การหยุดคิด (แม้ขณะจะนอนหรือระหว่างนอนหลับ) ทำให้สมองไม่ได้หยุดพัก พลังไม่ได้หยุดใช้ นานวันเข้าเท่ากับสมองขาดเลือดต่อเนื่องนั่นเอง (ใช้มากเกิน)

        ภาวะความเครียดยังมีผลโดยตรงต่อระบบย่อยอาหารและการดูดซึม คือ บางคนเครียดแล้วเบื่ออาหาร ยิ่งทำให้การสร้างเลือดมีประสิทธิภาพน้อยลงอีก

       กระเพาะอาหารกำกับเลือด จะบำรุงเลือด ต้องดูแลรักษาระบบกระเพาะอาหารและม้าม เลือดไม่พอสมองก็ขาดเลือดพลังไปหล่อเลี้ยง ทำให้นอนไม่หลับ

       ๓. กินอิ่มเกินไป

      การนอนหลับต้องอาศัยพลังส่วนหนึ่งมาช่วย ขณะเดียวกันการย่อยและการดูดซึมอาหาร ก็ต้องอาศัยพลังส่วนหนึ่งเหมือนกัน

      การกินอาหารมื้อดึกมากเกินไป หรือดึกเกินไป ต้องใช้พลังจากจงเจียวทำให้พลังถูกดึงมารวมที่บริเวณจงเจียว หรือถูกกักขังไว้เพื่อการย่อยและจะดูดซึมอาหาร พลังที่จะไปเลี้ยงสมองก็จะลดน้อยลง เรียกว่า หยางชี่ ไม่สามารถขึ้นสู่เบื้องบนได้สมองก็จะขาดพลังและเลือดไปหล่อเลี้ยง ทำให้นอนไม่หลับ

      ภูมิปัญญาจีนโบราณ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ กล่าวเรื่องราวของการกินไว้อย่างพิถีพิถัน เช่น

-    หลังเที่ยงไม่กินอาหารซึ่งหมายถึงการกินอาหาร ๒ มื้อ

    กินตอนเช้า ๘-๙  โมง

    กินตอนเย็น ๔-๕  โมง

    ย้ำเน้นว่ากลางดึก ไม่ควรกินอาหารเพิ่มเติม เพราะการย่อยดูดซึมอาหารไม่ดี

-    กินอาหารควรกินอิ่มร้อยละ ๗๐-๘๐

-    กินอาหารเย็นแล้ว ควรเดินเล่น ออกกำลังกายเบาๆ เพื่อช่วยให้อาหารย่อยดีขึ้น และจะเสริมสิทธิภาพการนอนหลับให้ดีขึ้น  

    

สรุป

-    พระอาทิตย์ขึ้น ควรจะต้องตื่นทำงาน

พระอาทิตย์ตกควรจะพักผ่อนนอนหลับ

-    กลางคืนต้องนอนหลับ เพื่อเก็บสะสมยิน ถนอมการสูญเสียหยาง เพื่อให้มีหยางเพียงพอในช่วงกลางวันให้มีมากที่สุด 

-    การที่กลางวันมีหยางและจิงสะสมมากเพียงพอ จะทำให้เกิดพลัง มีชีวิตชีวาในการทำงานตอนเช้า

-    การนอนหลับ จึงเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาและศิลปะที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับภาวะธรรมชาติ และพยายามนำไปปรับใช้ให้ได้

-    การนอนไม่หลับ มีทั้งภาวะธรรมดา ชั่วคราว ไม่ซับซ้อน จนถึงภาวะซับซ้อน ที่ต้องเข้าใจและแก้ไขระบบคิด สภาพการทำงาน ไม่ใช่เรื่องของแพทย์ผู้รักษาแต่เพียงฝ่ายเดียว

-    การนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพ เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม เป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพที่ดี และจับต้องได้

tiantaiclinic.com
เวลาทำการ : 
จันทร์-ศุกร์  11.00-20.00
เสาร์ 10.00-18.00
อาทิตย์ 10.00-13.00
ตึกด้านหลัง Big c พระราม2  บริเวณลานจอดมอเตอร์ไซค์  ห้องที่ 11
โทร. 02-8957733,099-5672559
tiantai-clinic@hotmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×