เทียนไท่คลินิก ฝังเข็ม ยาจีน
天泰针灸诊所
ตรวจรักษาโดยแพทย์แผนจีน เฉพาะทางการฝังเข็ม ด้วยเทคนิคพิเศษ ดำเนินการโดย
แพทย์จีน พรนภา บุพะคดี (หมอดาว)
วท.บ. การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พจ.บ. แพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

การฝังเข็ม
การฝังเข็มรักษาโรค การฝังเข็มเพื่อความงาม
การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า การครอบแก้ว

คลินิกของเรา
ตรวจรักษาโดยแพทย์แผนจีน
เฉพาะทางการฝังเข็ม ด้วยเทคนิคพิเศษ
รีวิวลูกค้าของเรา

แพทย์ประจำคลินิก
แพทย์จีน พรนภา บุพะคดี (หมอดาว)

วท.บ. การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พจ.บ. แพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ตรวจวินิจฉัยทางแพทย์แผนจีน(แมะ)  ฟรี !!! 

เทียนไท่คลินิก ฝังเข็ม ยาจีน 
天泰针灸诊所
ตรวจรักษาโดยแพทย์แผนจีน เฉพาะทางการฝังเข็ม ด้วยเทคนิคพิเศษ 

เว็บสำเร็จรูป
×